مراحل جرم دندان در سگ و گربه

دندانها مستقيماً به استخوان نچسبيده اند بلكه توسط بافتی به نام پريودونتال ليگامنت و يا بافت نگهدارنده دندان به استخوان متصل هستند. وظيفه اين بافتها تغذيه، حفظ و نگهداري دندان در استخوان به نحوي است كه دندان ها بتوانند وظيفه شان را بخوبی انجام دهند. در اثر بيماري بافتهاي نگهدارنده نه تنها دندانها لـق میشوند، بلكه عفونت ناشي از آن ممکن است به ساير دندانها و اعضاي ديگر بدن (قلب، کلیه، …) نيز آسيب برساند. به بيماري بافتهاي نگهدارنده دندان پريودونتيت (پيوره) گفته ميشود. اغلب دندان های عقب دچار این مشکلات می‌شوند که به دور از چشم صاحب حیوان هستند. بنابراین چک کردن دندانها بسیار مهم است.

۱٫التهاب لثه

در این مرحله تنها لثه ها دچار التهاب میشوند. این وضعیت عموما با مسواک زدن و یا سایر درمانهایی که دامپزشک به شما می گوید بهبود پیدا میکند.

۲٫التهاب ملایم یافت های نگهدارنده

در این حالت بافتهای نگهدارنده اطراف دندان نیز دچار مشکل میشود. میزان اتصال لثه به دندان تا ۲۵% کاهش می‌یابد. لثه ها ورم کرده و قرمز میشوند و دهان بوی بدی میدهد.

۳٫التهاب متوسط بافت های نگهدارنده

در این حالت بافتهای نگهدارنده اطراف دندان نیز دچار مشکل میشود. میزان اتصال لثه به دندان تا ۲۵% کاهش می‌یابد. لثه ها ورم کرده و قرمز میشوند و دهان بوی بدی میدهد.

۴٫ التهاب پیشرفته بافت نگهدارنده

عموما در این حالت علاوه بر اینکه جرم تمام دندان راگرفته، عفونت لثه و ریشه دندان را نیز تحت تاثیر قرارمیدهد. لثه ها آنقدر عقب نشینی میکنند که ریشه دنداننیز پدیدار میشوند. در این حالت احتمال وارد شدن عفونت به جریان خون وآسیب به سایر اعضای بدن بیشتر میشود.