برای پیشگیری از بیماری كیست هیداتیك به توصیه‌های بهداشتی دامپزشكی ذیل عمل نمائیم:

۱- تلاش در جهت آگاهی عمومی‌مردم در شناخت و جلوگیری از ابتلا به بیماری

۲- خودداری از كشتار دام در خارج كشتارگاه‌ها

۳- نظارت دامپزشكی بر كشتارگاه‌ها و دفن صحیح فضولات و امعاء و احشاء آلوده به كیست هیداتیك

۴- حصار كشی اطراف كشتارگاهها برای جلوگیری از ورود سگها و سایر گوشتخواران

۵- اتلاف سگهای ولگرد

۶- آموزش قصابان در مورد خطر احشاء آلوده

۷- دفن بهداشتی یا سوزاندن احشاء آلوده به كیست در دامهای ذبح شده تا سگها و گربه‌ها نتوانند به آن دسترسی پیدا نمایند.

۸- استفاده از دستكش در هنگام پاك كردن سبزیجات

۹- شستن دستها با آب و صابون بعد از پاك كردن سبزیجات و قبل از تهیه و مصرف غذا و غذا دادن به كودكان ضروری است.

۱۰- مصرف سبزیجاتی كه به روش صحیح و بهداشتی تهیه شده باشد.

۱۱- مصرف آب آشامیدنی تصفیه و ضد عفونی شده یا جوشاندن آب و ضد عفونی آب با كلر

۱۲- دقت لازم در تماس نزدیك با سگها چون علاوه بر فضولات، موی بدن سگ نیز آلوده می‌باشد.

۱۳- معاینات دوره‌ای سگهای صاحبدار و خانگی توسط دامپزشك

۱۴- درمان و دادن داروهای ضد انگل با نظر دامپزشك به سگهای صاحبدار و خانگی

۱۵- ممانعت از ورود سگ به منطقه سبزیكاری مورد مصرف انسان